Powered by SF COMPUTERS - Media Department

Home 0724.15.13.12
Home Consultanta SSM SU Echipamente Legislatie Foto Contact
SSM Securitate si  Sanatate  in Munca

Principalele activitati de SSM desfasurate sunt urmatoarele:

Evaluarea si identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala din sistemul analizat, loc de munca.

Stabilirea nivelului de risc global, pe loc de munca.

Intocmirea pentru fiecare loc de munca, a urmatoarelor documente centralizatoare: fisa de evaluare a riscurilor, fisa de masuri de prevenire propuse.

Intocmirea planului de prevenire si protectie.

Elaborarea si actualizarea documentelor SSM.

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarior SSM, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca.

Intocmirea graficului si tematicii de instruire pe locuri de munca.

Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul SSM.

Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea si sanatatea muncii.

Intocmirea unui normativ propriu de acordare a echipamentelor individuale de protectie.


Organizarea apãrãrii împotriva incendiilor si activitati de protectie civila la sediul firmei sunt obligatorii si trebuie sã se afle in posesia angajatorului, conf. Legii 319/2006.