Powered by SF COMPUTERS - Media Department

Home 0724.15.13.12
Home Consultanta SSM SU Echipamente Legislatie Foto Contact
SU Situatii de  Urgenta

Principalele activitati de SU pe care le oferim sunt:


Instruirea introductiv-generala si instruirea la locul de munca pentru lucratorii nou angajati.

Instructajul periodic si testarea cunostintelor în domeniul SU la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante.

Asistenta tehnica de specialitate la elaborarea de catre conducatorul societatii a deciziilor si reglementarilor privind ordinea interioara pentru apararea impotriva incendiilor prevazute de OMAI 163/2007.

Conceperea si redactarea tematicilor de instructaj si asigurarea bibliografiei necesare.

Organizarea apararii impotriva incendiilor la sediul firmei.

Organizarea si conducerea exercitiilor de stingere si antrenarea personalului pe locurile de munca.

Testarea periodica a nivelului de cunostinte  din domeniul SU.

Asistenta la controalele efectuate de organele de control în domeniul SU.

Organizarea apãrãrii împotriva incendiilor si activitati de protectie civilã la sediul firmei sunt obligatorii si trebuie sã se afle in posesia angajatorului, conf. Legii 307/2006 si Legii 481/2004, republicatã în 2008.